Tandställning

Det finns en mängd olika typer av en tandställning. En del är fasta medan en del kan plockas ut när användaren ska äta eller borsta tänderna. Vissa tandställningar används bara till exempel under natten.

TandställningDen vanligaste fasta är uppbyggd av fästen som limmas på utsidan av tänderna och en båge som sätts i fästena. Bågen byts ut vartefter tänderna flyttar sig så att den hela tiden ger maximalt tryck där det behövs. Fästena kan vara tillverkade av antingen metall eller ett keramiskt material och bågen är antingen av metall eller plast. Nuförtiden finns det också tandställningar som är mycket mer diskreta och som knappt syns alls. De är utformade som en genomskinlig skena som sätts på tänderna. En fördel med dessa är att de tas ut när man äter och därför behöver man inte uppleva något obehag av att mat fastnar i tandställningen.

Tandreglering

Att reglera tändernas placering med hjälp av tandställning tar oftast ett par år, beroende på hur mycket som behöver göras. Då tänderna kan flytta sig hela livet så kan det behövas fortsatt behandling efter att den fasta tandställningen tagits bort. Antingen i form av en som bara används under natten eller en enklare form av fast tandställning på baksidan av tänderna.

Läs mer om tandreglering!