Tandläkarskräck

 

Odontofobi eller tandläkarskräck som det oftast kallas i vardagligt tal kan vara mycket bekymmersamt för den drabbade. Då många som upplever oro och nervositet i samband med tandläkarbesök undviker dem in i det längsta så har de också större behandlingsbehov när de väl kommer till tandläkaren.

Tandläkarskräck - tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla yttrar sig oftast som en oro inför själva besöket, inför tandläkarens instrument och för eventuell smärta som kan uppkomma under behandlingen. Vissa kan bli så nervösa att de får yrsel, ont i magen och ångest. Ungefär fem procent av alla vuxna i Sverige uppger att de har sådana besvär inför tandläkarbesök att det kan kallas för tandvårdsfobi. Ofta kommer rädslan från tidigare otrevliga tandläkarbesök som skrämt upp personen, men inte alltid. En annan tänkbar orsak kan vara påverkan från omgivningen.

Bota tandläkarfobi

Tandläkarfobi går att bota i nästan alla fall, om man bemöter den på rätt sätt. För att lindra tandläkarskräck finns det ett flertal olika metoder, exempelvis långsam tillvänjning, avslappningsövningar, terapi och lugnande mediciner. I vissa fall tar man till lustgas eller narkos, det beror på hur allvarlig fobin är och hur omfattande behandlingen som ska utföras är.