Frisktandvårdsavtal

Till och med det år man fyller tjugo år är tandvården helt gratis. Därefter kan man teckna ett så kallat frisktandvårdsavtal med folktandvården som gör att man får regelbunden tandvård till ett fast pris.

Innan avtal sluts så görs en undersökning där ens tandstatus fastställs, om någon behandling behövs så görs den till normal pris enligt gällande taxa. Därefter så ingår all tandvård som patienten behöver under tiden som avtalet löper, även akut tandvård.

Tandreglering och estetisk tandvård ingår dock inte!

Vilket pris patienten ska betala avgörs utifrån hur dennes tandhälsa är och hur hon eller han sköter sina tänder. Det görs också en riskbedömning inför framtiden, ju högre risk att utveckla sjukdomar längre fram, desto högre pris. Det går bra att betala antingen månadsvis, per år eller för hela avtalsperioden (som är tre år) på en gång.

Om patienten flyttar under avtalstiden så går det bra att ta med sig avtalet till den nya folktandvårdskliniken.