Tandkirurgi

Oral kirurgi innefattar alla former av operationer i munhålan. Med ordet tandkirurgi åsyftas oftast sådana ingrepp som berör tänderna på ett eller annat sätt. Det kan handla om att dra ut tänder, göra rotfyllningar eller att ersätta tänder med implantat.

TandkirurgiTandkirurgi är extra avancerat jämfört med många andra kirurgiska ingrepp just eftersom den utförs i munnen. Luftvägarna måste hela tiden hållas fria och det är trångt om plats.

Bedövning

De allra flesta ingreppen kan göras under lokalbedövning, men om patienten är mycket orolig så kan hon eller han få lugnande medicin i förväg. I undantagsfall så kan tandkirurgi ske under narkos, till exempel om patienten är mycket ung eller extremt rädd för operationen och därför själv önskar bli sövd.