Tandläkare

Tandläkare arbetar med att vårda tänder och hela munhålan. Sedan 1960-talet får vanliga läkare inte längre lov att behandla sjukdomar och skador på tänder och i munnen. För att få tandläkarlegitimation i Sverige, alltså tillstånd att utöva yrket, krävs en femårig högskoleutbildning. Därefter krävs ytterligare ett par år studier för att bli specialist inom något område.

De allra flesta svenska tandläkarna är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund.

 

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges TandläkarförbundSveriges Tandläkarförbund har ungefär 8500 medlemmar och arbetar med att tillvarata tandläkarnas intressen i frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Några av områdena som förbundet arbetar med är utbildning, material och metoder, kvalitetsarbete och normbildning, etiska frågor och munhälsa. Förbundet ger också ut två tidskrifter, Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Den första ges ut till alla tandläkare i landet och behandlar exempelvis tandvårdspolitik och arbetsplatsfrågor. Den andra ges ut på engelska och innehåller vetenskapliga artiklar angående odontologisk forskning och utbildning.

www.tandlakarforbundet.se