Tandreglering

Snedställda tänder kan vara till stora besvär. Det handlar inte bara om ett estetiskt problem, utan kan också leda till karies, inflammation i tandköttet eller rent av att man tappar tänder. Naturligtvis så är det inte själva snedheten som orsakar dessa problem utan det faktum att det blir svårare att hålla rent i munnen om tänderna är vridna. Sneda tänder kan också orsaka problem med bettet, vilket i sin tur kan leda till svårigheter att tala rent, ökade risker för skador på framtänderna, överbelastning på käkbenet och onormalt slitage på tänderna.

Varje tandreglering börjar med en klinisk undersökning av munnen. Bettet kontrolleras och man gör gipsmodeller av tänderna, röntgar och tar foton. Därefter så tar ortodontisten fram en behandlingsplan för hur tandregleringen bör utföras. Som en del av behandlingen kan någon tand behöva dras ut.

Själva tandställningen eller tandregleringsapparaturen som det heter kan se ut på olika sätt beroende på de individuella behoven. Det finns de som sitter fast, och de som är avtagbara. De är tillverkade i plast, metall eller i en kombination av de båda. Ibland måste apparaten sitta delvis utanför munnen, det här gäller för vissa bettfel och är ganska ovanligt.

Behandlingstid

Även behandlingstiden är individuell. Beroende på hur omfattande åtgärder som behövs så kan det ta från några månader upp till ett par år att få ett bra resultat. Härefter kan det vara nödvändigt att ha en enklare variant av tandställning för att se till så att tänderna behåller sin nya position.

Naturligtvis bör man följa sin ortodontists rekommendationer och instruktioner. En av dessa är alltid att det är extra viktigt att sköta om munhygienen när man har tandställning. Man bör också låta bli hårdtuggad mad och segt eller klibbigt godis.

De flesta som gör en tandreglering är mellan åtta och sexton år men det kan vara bra att veta att det aldrig är för sent att rätta till ett bettfel. Visserligen kan regleringen ta lite längre tid för vuxna patienter men vanligtvis går det att få bra resultat även då.