Folktandvården

Folktandvården infördes 1938, fjorton år efter att riksdagen fattat beslut om att tillsätta en utredning angående tandvård för hela folket.

Folktandvården var främst till en början för barnen, men har efterhand utökats till att omfatta alla. Även nya yrkesgrupper har tillkommit genom åren, till exempel tandhygienister som tillkom på sextiotalet. Idag finns folktandvården i alla landsting/regioner och därmed finns det 21 folktandvårdsorganisationer i landet. Dessa tar hand om 95-98 procent av alla barn och cirka 49 % av alla vuxna i landet.

Barn och unga

Dess främsta uppgift är förebyggande tandvård för barn och unga. I mer än 30 år har tandvården varit gratis för alla barn mellan 3 och 20 år. Detta gör att svenska barn idag har väldigt bra tandhälsa. Till exempel hade sex av tio 12-åringar inte haft något hål i sina tänder år 2000. Överhuvudtaget har folket i Sverige god tandhälsa. Idag har dubbelt så många mellan 75 och 84 år kvar sina egna tänder som för tjugo år sen. Folktandvården har också hand om specialisttandvården i Sverige, och kan erbjuda exempelvis tandreglering, tandkirurgi och behandling av tand- och munsjukdomar och tandskador.